BACK TO 2planned
 

 


PHPinfoBoard v.3
   www.2planned.com 
 
เว็ปที่ขายยาเป็นเครือข่าย

-เว็ปที่ขายยาเป็นเครือข่าย มีอยู่หลายเว็ป ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน และชอบขายยาหมดอายุให้ หรือ ไม่ส่งของให้ก็ มี
เว็ปที่ มี เบอร์โทรติดต่อเหมือนๆกันคือเว็ปข้างล่างนี้
1.คลินิคแพทย์หญิงนรินทร์ (เบอร์โทรลงท้ายด้วย 7861)
2.แพทย์สมศักดิ์(เบอร์โทรลงท้ายด้วย 7861)(ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคลินิคพันศักดิ์)
3.คลินิคแพทย์หญิงสุพร(เบอร์โทรลงท้ายด้วย 7861)
4.คลินิกแพทย์หญิงวิภาดา(เบอร์โทรลงท้ายด้วย 7861)
-เว็ปที่เป็นเครือข่ายกันคือเว็ปทั้งหมดข้างล่างนี้ ซึ่ง ตรวจเช็คดูง่ายๆเพียงเข้าไปในเว็ป ชื่อ สุขุมวิท12.คอม ดูคับ จะเห็น link ของเว็ปข้างล่างนี้ ทิ้งไว้ในเว็ป สุขุมวิท12.คอม ซึ่งเว็ปพวกนี้เป็นเว็ปเครือข่ายเดียวกัน เจ้าของคนเดียวกัน ขายยาหมดอายุ ยาปลอม ใช้แล้วไม่ได้ผล จึงต้องเปิดเว็ปมาหลายๆเว็ปเพื่อจะได้ขายของได้
5.คลินิคพันศักดิ์.คอม (ชื่อ ภาษาอังกฤษ) เมื่อก่อนใช้ชื่อ คลินิคสมศักดิ์ แต่โดน จับดำเนินคดี แล้วกลับมาขายใหม่ ใช้ชื่อใหม่
6.คลินิคทำแท้ง.คอม (ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
7.แท้งชัวร์ ชัวร์.คอม (ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
8.คลินิคสมพร.คอม (ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
9.สุขุมวิท12.คอม
10.ไซโตเทค1.คอม(เข้าไปดูเว็ปไซโตเทค1.คอมจะมี link ของเว็ป คลินิคสมพร/คลินิค สวท/คลินิคบัญชา.คอม/แท้งสบาย.คอม/คลินิคสุพร.คอม อยู่คับ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันหมด
11. คลินิกสวท.คอม(เบอร์โทรลงท้ายด้วย 3588)
12.คลินิกแพทย์หญิงรินดา(เบอร์โทรลงท้ายด้วย 3588)
13.คลินิคบัญชา.คอม(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
14.แท้งสบาย.คอม(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
15.คลินิคสุพร.คอม(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)
16.ซีบีแอล-แอลวาย.คอม(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)(เบอร์โทรลงท้ายด้วย 3588)
17.นันทวันคลีนิค.คอม(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)(เบอร์โทรลงท้ายด้วย 3588)
18.คลีนิคmor.blogspot.com(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)เข้าไปดูจะมีlinkของเว็ปในเครือข่ายเดียวกันคือ/แท้งสบาย/คลีนิคบัญชา/คลีนิคสุพร
19.kapomคลีนิค.คอมเข้าไปดูจะมีlinkของเว็ปในเครือข่ายเดียวกันคือ/คลีนิคสุพร
20.คลีนิคมะยม.blogspot.com(เว็ปนี้ส่งยาปลอม ให้ยาอะไรมาก็ไม่รู้ ยาจะถูกแกะออกมาจากฟรอยแล้ว ยาเหมือนยาพารา/ยาแก้อักเสบ/ยาแก้ไอ
21.วีนาคลีนิค.คอม(ชื่อ ภาษาอังกฤษ)อ้างตัวว่าเป็นแพทญ์หญิงมาลินี ขายยาปลอม/เครือข่ายเดียวกันทั้งหมด
เบอร์โทรที่ลงท้าย ด้วย 3588 กับ 7861 เป็นเว็ปขายยาหมดอายุ ยาปลอม ด้วยนะคับ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมด ของจะถูกส่งมาจาก จ.นครปฐม ซะส่วนมากคับ
 
2planned Admin 
23 May 2015 - 09:29  
Add? Reply Mail to 2planned@gmail.com Delete   ตอบในหัวข้อ : เว็ปที่ขายยาเป็นเครือข่ายหัวข้อรวม